Maksud Dosa Syirik Yang Dimurkai Allah SWT

Pengertian Dosa Syirik : Baca Dan Fahami Inilah Maksud Dosa Syirik Yang Dimurkai Allah SWT | Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya.

Syirik merupakan kezaliman yang paling sukar dan dosa terbesar terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala. Berbuat syirik juga berarti berbuat kurang ajar terhadap Allah ‘Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, makhluk yang lemah, senantiasa perlu kepada rezeki Allah,

Tidak kuasa atas hidup dan matinya sendiri disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala sang pencipta semua makhluk, pemberi rizki, menghidupkan dan mematikan mereka, dan Maha kuasa atas segala sesuatu.

Seorang musyrik menyamakan sesuatu yang tidak mempunyai kuasa atas apa-apa jua dengan Dzat yang semua urusan berada ditangan-Nya. Menyamakan orang fakir dari segala sisi dengan Zat yang Mahakaya dari berbagai sisi.

Menyamakan yang tidak memberikan rizki sedikitpun dengan Zat yang telah menciptakan apa yang menjadi rizki bagi manusia dan menganugerahkan semua itu kepadanya. Maka adakah kezaliman yang lebih dahsyat dari ini?

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang nasihat Luqman kepada putranya agar tidak berbuat syirik, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya:

Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. “(QS. Luqman: 13) Allah Ta’ala berfirman,

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-An’am: 82)

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menjelaskan maksud zulm (kezaliman) pada ayat di atas adalah syirik. Turunnya ayat ini membuat gundah para sahabat beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Mereka berkata, “Siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya?”

Nabi menjawab, “Maksudnya tidak seperti yang kalian kira. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya, ‘Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar’.” (HR. Bukhari)

Begitu kurang ajarnya tindakan syirik, maka sangat wajar jika Allah ancam keras pelaku kemusyrikan dengan terhapus semua amal shalihnya, tidak diberi ampunan, haram masuk syurga, dan pasti kekal di neraka.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu:” Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), nescaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. “(QS. Al-Zumar: 65)

Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, hamba pilihan Allah yang paling dicintai oleh-Nya. Jika beliau sampai berbuat syirik, maka tidak ada ampun bagi beliau.

Semua amal-amal soleh yang sudah dilakukannya akan terhapus dan harus merasakan azab dahsyat di akhirat. Lalu bagaimana kalau yang berbuat syirik adalah orang yang derajatnya di bawah beliau?

Tentang haramnya seorang musyrik masuk syurga dijelaskan oleh firman Allah, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah,

Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. “(QS. Al-Maidah: 72)

Imam Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat, “(maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka), maksudnya: sungguh Allah mengharuskan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya.”

Mengenai dalil tidak adanya ampunan untuk orang musyrik di akhirat ditunjukkan firman Allah Ta’ala,
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. “(QS. Al-Nisa ‘: 48)

Perlu difahami, ayat-ayat di atas yang menerangkan ancaman perbuatan syirik berlaku di akhriat. Yakni orang yang bertemu Allah Ta’ala dengan membawa dosa syirik dan belum bertaubat darinya,

Maka ia tidak akan disucikan, tidak diampuni dosa dan kesalahannya, dan diharamkan atasnya masuk syurga sehingga ia kekal di neraka.

Maka siapa yang saat ia mati masih membawa dosa syirik dan tidak bertaubat darinya sebelum wafatnya, maka ia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah telah haramkan ampunan bagi dosa syirik yang pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggalnya.

Hal ini berbeza, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa ‘: 48- dengan dosa selain syirik yang dibawa mati pelakunya, ia berada di bawah Masyi-Ah (kehendak)

Allah. Artinya, jika Allah berkenan maka akan mengampuninya, dan jika berkehendak lain akan menyiksanya sesuai dengan kadar dosanya lalu akan mengelurkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam syurga.

Sehingga tempat singgah terakhirnya adalah di syurga. Ini berlaku bagi seorang Muwahhid yang mati membawa dosa yang tingkatannya di bawah syirik.

Begitu kurang ajarnya tindakan syirik, maka sangat wajar jika Allah ancam keras pelaku kemusyrikan dengan terhapus semua amal shalihnya, tidak diberi ampunan, haram masuk syurga, dan pasti kekal di neraka. . .

Adakah Taubat Bagi Pelaku Kesyirikan? Seseorang yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan lalu sadar akan kesalahannya dan besarnya dosa yang telah diperbuat,

Ia tidak boleh berputus asa dari ampunan dan taubat Allah Ta’ala, “Karena sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat: 12)

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم “Katakanlah:” Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “(QS. Al-Zumar: 53)

Ayat ini berbicara tentang pelaku dosa dalam undang-undang dunia, sebagai kabar gembira bagi pelaku maksiat bahawa ia masih mempunyai peluang untuk diampunkan dosa jika bertaubat sebelum meninggal dunia.

Bukan hanya dosa yang kategorinya maksiat saja, bahkan syirik pun masih ada kesempatan mendapat ampunan jika bertaubat sebelum meninggal dunia. Kerana Allah menyebutkan, Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.

Perlu dicamkan, ayat ini tidak berlaku di akhirat. Kerana jika diterapkan demikian pastinya akan membatalkan sejumlah nash Al-Qur’an dan sunnah yang mengandungi ancaman terhadap dosa syirik yang dibawa mati.

Ia juga akan menggugat kesepakatan umat, tidak ada ampunan bagi pelaku dosa syirik pada hari kiamat di mana ia belum bertaubat darinya ketika masih di dunia.

Jika ayat ini dibawa kepada hukum akhirat, maka batallah keyakinan kaum muslimin bahawa syurga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa muslimah atau mukminah. Maka sesatlah pemahaman orang yang membawa QS. Al-Zumar: 53 ini kepada undang-undang di akhirat.

bahkan syirik pun masih ada kesempatan mendapat ampunan jika bertaubat sebelum meninggal dunia. Dalil Adanya Taubat Bagi Pelaku KesyirikanPelaku kesyirikan masih mempunyai peluang untuk dihapuskan dosanya selama ia masih hidup, yakni dengan bertaubat darinya sebelum meninggal dunia. Hal ini dikuatkan oleh beberapa nash Al-Qur’an dan Sunnah Shahihah, antara lain:

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),

Kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina , barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat,

beriman dan mengerjakan amal soleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “(QS. Al-Furqan: 68-70) Ayat di atas sangat jelas menunjukkan adanya keampunan Allah Taala bagi semua dosa, sampai syirik,

Selama ia bertaubat sebelum meninggal dunia. Bahkan ayat menerangkan keutamaan besar bagi mereka yang bertaubat, yakni diganti keburukannya dengan kebaikan.

Dari Abu Farwah rahimahullah, dia mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan berkata: (Ya Rasulullah!) Bagaimana menurutmu, jika ada seseorang yang mengerjakan semua perbuatan dosa dan tidak meninggalkan satu perbuatan dosa pun,

Serta tiada keinginan untuk berbuat dosa kecuali ia lakukan. Adakah ada taubat baginya untuk semua itu? Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bertanya: Adakah kamu sudah masuk Islam?

Ia menjawab, Adapun saya bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bersaksi bahawa engkau adalah utusan Allah.Baginda bersabda:

Berbuat baiklah dan tinggalkan perbuatan buruk, maka Allah akan menjadikan semua perbuatan buruk itu sebagai kebaikan bagimu. “Ia berkata: penghianatan dan kejahatanku? Beliau menjawab: ya. Ia terus menerus bertakbir hingga tidak terlihat lagi.” (HR. Thabrani)

Hal ini berbeza dengan orang yang memberikan sesembahan kepada selain Allah dan tidak bertaubat darinya hingga wafat. Ia berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik tersebut, maka bahagiannya adalah, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.” (QS. Al-Nisa ‘: 48)

Adapun Hadits, sangat banyak sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang menjelaskan adanya harapan ampunan bagi pelaku kesyirikan yang bertaubat sebelum meninggal dunia. Di antaranya, hadits Qudsi yang dikeluarkan Imam al-Tirmidzi,

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, لأتيتك بقرابها مغفرة “Wahai Anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepada-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau berjumpa dengan-Ku tanpa menyekutukan sesuatu dengan-Ku , pasti Aku akan datangkan kepadamu ampunan sebanyak itu.

“Sahabat Jabir Radhiyallahu ‘Anhu menuturkan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu’ Alaihi Wasallam lalu bertanya,” Ya Rasulallah, apa dua hal yang paling menentukan? “Beliau menjawab,

من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار “Siapa yang mati sedangkan ia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, pasti ia masuk syurga. Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti masuk neraka.” (HR. Muslim)

Sedangkan diketahui, seseorang yang bertaubat dari dosa, ia laksana orang yang tidak melakukan dosa tersebut, التائب من الذنب كمن لا ذنب له “Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.” (HR. Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani)

Pelaku kesyirikan masih mempunyai peluang untuk dihapuskan dosanya selama ia masih hidup, yakni dengan bertaubat darinya sebelum meninggal dunia. . .

Penutup : Setelah mengetahui bahaya Syirik yang luar biasa, pastinya setiap kita berusaha keras menjauhinya. Hanya saja syirik banyak macamnya, sebahagiannya samar sehingga berlaku tanpa disedari.

Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memberikan petunjuk solusi dalam rupa doa, Silahkah baca: Doa Berlindung dari Kesyirikan.

Tekad untuk meninggalkan segala macam syirik haruslah diikuti dengan mengenal bentuk dan macamnya. Karena siapa tak kenal keburukan, dipastikan ia akan terjerumus ke dalamnya tanpa merasa.

Dan jika sesudah mempelajarinya lalu tersedar pernah melakukan dosa syirik, maka tak boleh putus asa dan merasa pasti binasa.

Kerana selama hayat masih di kandung badan, pintu taubat masih terbuka. Dan siapa yang bertaubat kepada Allah dari dosa maka ia seperti orang yang tak berbuat dosa, dan syirik masuk di dalamnya.

Sementara makna syirik yang tak terampuni adalah dosa syirik yang dibawa mati. Ia tak mau bertaubat sebelum meninggal dunia. Wallahu Ta’ala a’lam.

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post