Kelebihan Surah Al Ikhlas Yang Menakjubkan

9 Kelebihan Surah Al Ikhlas Yang Menakjubkan Ramai Yang Tidak Tahu Tentang Manfaat Ini | SURAH Al Ikhlas, seperti huruf lain juga mempunyai banyak rahsia yang terkandung di dalamnya.

Ia dipanggil surah Al Ikhlas, kerana ia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan akhirat dunia, dari kesulitan kematian sakral,

dari kesukaran kegelapan malam dan dari semua kesulitan risiko pada Hari Kebangkitan. Rupa-rupanya terdapat masa tertentu yang disyorkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Berikut adalah sembilan masa yang disyorkan untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas:

Pertama: pagi dan petang, Pada malam hujan lagi gelap gelita kami keluar mencari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk solat bersama kami, lalu kami menemuinya.

Dia berkata, “Adakah anda berdoa?” Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia berkata, “Katakanlah”. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Beliau berkata,

“Katakanlah”. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia berkata, “Katakanlah”. Hingga aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Katakanlah (bacalah surah Qul huwallahu ahad DAN QUL A’UDZU BIRABBINNAAS DAN QUL A’UDZU birabbil falaq ketika petang dan pagi sebanyak tiga kali,

Maka dengan ayat-ayat ini akn mencukupkanmu (menjagamu) dari segala keburukan.”(HR. Abu Daud no. 5082 dan An Nasai no. 5428. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadits ini hasan)

Kedua: sebelum tidur, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan’ Qul huwallahu ahad ‘(surah Al Ikhlas),’ Qul a’udzu birobbil falaq ‘(surah Al Falaq) dan ‘Qul a’udzu birobbin naas’ (surah An Naas).

Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bahagian depan. Dia berbuat demikian sebanyak tiga kali. “(HR. Bukhari no 5017).

Ketiga: apabila ingin meruqyah (bacakan doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit), Dari ‘Aisyah radhiyallahu’ anha, dia berkata, “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak tidur,

Beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlas) dan Mu’awidzatain (Surah An Naas dan Al Falaq), maka dia menggosokkannya di wajahnya dan seluruh tubuhnya.

Aisyah berkata, “Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu (sama seperti ketika beliau hendak tidur, -pen).” (HR. Bukhari

Keempat: wirid selepas solat (selepas salam), “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan padaku untuk membaca mu’awwidzaat di akhir solat (sesudah salam).” (HR. An Nasai no. 1336 dan Abu Daud no. 1523.

Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadits ini shahih). Yang dimaksudkan mu’awwidzaat adalah surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani. (Fathul Bari, 9/62)

Kelima: membaca ketika melakukan sunnah solat subuh (qobliyah shubuh) “Sebaik-baik surah yang dibaca ketika dua raka’at qobliyah shubuh adalah Qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlas) dan Qul yaa ayyuhal kaafirun (surah Al Kafirun).” (HR. Ibnu Khuzaimah 4/273.

Syaikh Al Albani mengatakan dalam Silsilah Ash Shohihah bahwa hadits ini shahih. Lihat As Silsilah Ash Shohihah no. 646). Ini juga disahkan oleh hadith Ibnu Mas’ud yang akan disebutkan pada perkara berikut.

Keenam: membaca ketika melakukan solat sunnah ba’diyah maghrib, “Aku tidak dapat menghitung kerana sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca surah pada solat dua rakaat ba’diyah maghrib dan pada solat dua raka’at qobliyah subuh,

Yaitu Qul yaa ayyuhal kafirun (surah Al Kafirun) dan qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlash). “(HR. Tirmidzi no. 431. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih).

Ketujuh: bacalah ketika melakukan solat witir tiga raka’at, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca pada rakaat pertama: Sabbihisma robbikal a’la (surah Al A’laa), pada raka’at kedua: Qul yaa ayyuhal kafiruun (surah Al Kafirun),

Dan pada raka’at ketiga: Qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlas) dan mu’awwidzatain (surah Al Falaq dan An Naas). “(HR. An Nasai no. 1699, Tirmidzi no. 463, Ahmad 6/227)

Kelapan: membaca ketika melakukan doa Maghrib (doa wajib) pada malam Jumaat, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjadi ketika solat maghrib pada malam Jumaat membaca Qul yaa ayyuhal kafirun’ dan ‘Qul’ huwallahu ahad ‘. “(Shaykh Al-Albani di Takhrij Misykatul Mashobih (812) mengatakan bahawa kewarasan hadis ini adalah saheeh)

Kesembilan: apabila dua solat raka di belakang maqom Ibrahim selepas thawaf, “Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membuat maqom Ibrahim antara dirinya dan Ka’bah, maka dia melakukan dua doa raka’at.

Dalam dua raka’at, dia membaca Qulhuwallahu ahad (Surah Al Ikhlas) dan Qul yaa-ayyuhal kaafirun (Surah Al Kafirun). Dalam riwayat lain dikatakan bahawa dia membaca Qul yaa-ayyuhal kaafirun (Surah Al Kafirun) dan Qulhuwallahu ahad (Surah Al Ikhlas).

“(Disebutkan oleh Shaikh Al Albani dalam Hajjatun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, hlm.56). Sekian Terima Kasih..

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat

Post a Comment

0 Comments